Ιστορικό Σχολείου

Ιστορικό της Εσπερινής Τεχνικής Σχολής Λεμεσού

  • Ξεκίνησε τη λειτουργιά  της το 2011-12 και έχει ως έδρα την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, αλλά προσφέρονται μαθήματα ανάλογα με την ειδικότητα και στη Β’ και Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού
  • Το σχολικό έτος 2011-2012 λειτούργησαν με επιτυχία οι κλάδοι Μηχανολογίας/Μηχανικής Αυτοκινήτων και Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών.
  • Για το σχολικό έτος 2012 – 2013 λειτουργήσαν οι κλάδοι Μηχανολογίας, Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, εφόσον υπάρξε ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερόμενων μαθητών.
  • Το έτος 2013-14 λειτουργούν συνολικά έξι τμήματα Μηχανολογίας και  Ξενοδοχειακών με συνολικό αριθμό 96 μαθητών.
  • Για τέταρτη σχολική χρονιά, 2014 – 2015  λειτουργεί η Εσπερινή Τεχνική Σχολή  Λεμεσού με υπεύθυνο τον κ. Αρτέμη Αρτεμίου ΒΔ.Α΄ Μηχανολογίας.
    Υπεύθυνη γραμματείας είναι η κα. Χρυσάνθη Στυλιανού.
  • Έχουν εγγραφεί και φοιτούν 144  μαθητές κατανεμημένοι σε διάφορα τμήματα.                        Αριθμός Τμημάτων  8                                                                  

             Οι ειδικεύσεις που λειτουργούν το 2014-2015  είναι:

            Μηχανολογία      Μηχανική Αυτοκινήτων
            Ξενοδοχειακά     Μαγειρική / Τραπεζοκομία

 


Συνέντευξη ΒΔ Αρτέμη Αρτεμίου  στο www.paideia-news.com