Ιστορικό Σχολείου

Ιστορικό της Εσπερινής  Σχολής Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (ΕΣΤΕΕ)  Λεμεσού

 • Ξεκίνησε τη λειτουργιά της το 2011-12 και έχει ως έδρα την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, αλλά προσφέρονται μαθήματα ανάλογα με την ειδικότητα και στη Β’ και Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.
 • Το σχολικό έτος 2011-2012 λειτούργησαν με επιτυχία οι κλάδοι Μηχανολογίας/Μηχανικής Αυτοκινήτων και Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών.
 • Για το σχολικό έτος 2012 – 2013 λειτουργήσαν οι κλάδοι Μηχανολογίας, Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, εφόσον υπάρξε ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερόμενων μαθητών.
 • Το σχολικό έτος 2013-14 λειτούργησε με 6 τμήματα και σύνολο 96 μαθητών/τριών
 • Το σχολικό έτος 2014-15 λειτούργησε με 8 τμήματα και σύνολο 85 μαθητών/τριών.
 • Το σχολικό έτος 2015-16 λειτούργησε με 7 τμήματα και σύνολο 107 μαθητών/τριών.
 • Το σχολικό έτος 2016-17 λειτούργησε με 8 τμήματα και σύνολο 71 μαθητών/τριών.
 • Το σχολικό έτος 2017-18 λειτούργησε με 8 τμήματα και σύνολο 89 μαθητών/τριών.
 • Το σχολικό έτος 2018-19 λειτούργησε με 5 τμήματα και σύνολο 47 μαθητών/τριών.

Για την φετινή σχολική χρονιά, 2019 – 2020  λειτουργεί η Εσπερινή Σχολή Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λεμεσού με υπεύθυνο τον κ. Πηλάτση Γιώργο, Εκπαιδευτή Μηχανολογίας. Υπεύθυνη γραμματείας είναι η κα. Δήμητρα Νικολάου. Έχουν εγγραφεί και φοιτούν 106  μαθητές κατανεμημένοι σε 9 τμήματα ώς εξής:

 1. ΜΟ1 - 1ο έτος Μηχανική Οχημάτων
 2. ΔΤ1 - 1ο έτος Δομικά Έργα
 3. ΗΕ1 - 1ο έτος Ηλεκτρολογία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 4. ΞΕ1α - 1ο έτος Ξενοδοχειακά Μαγειρική Τραπεζοκομία
 5. ΞΕ1β - 1ο έτος Ξενοδοχειακά Μαγειρική Τραπεζοκομία
 6. ΞΕ1γ - 1ο έτος Ξενοδοχειακά Μαγειρική Τραπεζοκομία
 7. ΜΜΑ3 - 3ο 'ετος Μηχανική Οχημάτων
 8. ΜΥΘΨ4 - 4ο έτος Μηχανολογία Υδραυλικά Θέρμανση Ψύξη
 9. ΞΜΤ4 - 4ο έτος Ξενοδοχειακά Μαγειρική Τραπεζοκομία