Φωτογραφίες Τμημάτων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-21

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

1ο ΕΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

2ο ΕΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

2ο ΕΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ MHXANIKΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

2ο ΕΤΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

 

3ο ΕΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

4ο ΕΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ MHXANIKΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ MHXANIKΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-20

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

1ο ΕΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

1ο ΕΤΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

 

 

1ο ΕΤΟΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

4ο ΕΤΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017

 

                                               ΤΜΗΜΑ Μ1                                                                                     ΤΜΗΜΑ ΜΜΑ2

        

 

                                           ΤΜΗΜΑ ΜΜΑ3                                                                                    ΤΜΗΜΑ ΜΜΑ4

         

 

                                                          ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

                                             ΤΜΗΜΑ Ξ1                                                                                      ΤΜΗΜΑ ΞΜΤ2

        

 

                                           ΤΜΗΜΑ ΞΜΤ3                                                                                     ΤΜΗΜΑ ΞΜΤ4

         

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015