Προγράμματα Σπουδών

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Η φοίτηση για όλα τα προγράμματα είναι 3ετής και οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου της ΕΣΤΕΕ Λεμεσού που είναι ισάξιο και ισοδύναμο με το αντίστοιχο απολυτήριο της πρωινής Τεχνικής Σχολής.
  • . Γίνονται δεκτά άτομα άνω των 18 ετών.
  • Ελάχιστη προυπόθεση να είναι απόφοιτοι Γυμνασίου.
  • Για τους απόφοιτους Γυμνασίου η φοίτηση είναι 4 φορές την εβδομάδα ενώ για τους απόφοιτους Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής η φοίτηση είναι μόνο 2 φορές την εβδομάδα.