Οικοσελίδα

       

 

 

Πρόγραμμα Διδασκαλίας 2020 - 2021

Ισχύει από 03/03/21

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

 

Σχολή Δεύτερης Ευκαιρίας 

 

Οι Εσπερινές Σχολές Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσφέρουν μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η ΕΣΤΕΕ Λεμεσού δέχεται άτομα όλων των ηλικιών, που θέλουν να συμπληρώσουν σπουδές στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση. 

Η Σχολή έχει ως έδρα την Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού, αλλά προσφέρονται μαθήματα ανάλογα με την ειδικότητα και στη Β’ και Γ’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Οι απόφοιτοι των ΕΣΤΕΕ αποκτούν προσόντα για να εργαστούν σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στην άμεση αύξηση της απασχολησιμότητας.

Η φοίτηση στην Εσπερινή Σχολή Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι θεσμοθετημένη με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 49.323, ημερ. 10/03/1999).

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι ισοδύναμα με τα προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης που προσφέρονται τα πρωινά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα είναι το ίδιο με το αναλυτικό πρόγραμμα του αντίστοιχου κλάδου / ειδικότητας των πρωινών τάξεων, προσαρμοσμένο όμως στις συνθήκες των βραδινών μαθημάτων.

Η φοίτηση είναι δωρεάν και οδηγεί σε απόκτηση Απολυτηρίου το οποίο είναι ισότιμο και ισάξιο με αυτό που απονέμουν οι Πρωινές Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές.

Αρχικά η φοίτηση στην ΕΣΤΕΕ ήταν τετραετής. Μέ νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε απο την Βουλή το 2019 η φοίτηση έγινε τριετής και αφαιρέθηκαν διάφορα μαθήματα για να προσαρμοστεί το ορολόγιο πρόγραμμα σε ενήλικους σπουδαστές/τριες.

Οι απόφοιτοι των ΕΣΤΕΕ δικαιούνται να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις και να διεκδικήσουν θέση σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις θέσεις που παραχωρούνται στους απόφοιτους των Τεχνικών Σχολών.

Στην ΕΣΤΕΕ Λεμεσού  μπορούν να λειτουργήσουν όλοι οι κλάδοι της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερόμενων μαθητών για τον κάθε κλάδο:

 

 

Η ίδρυση και η λειτουργία της ΕΣΤΕΕ Λεμεσού συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία